Věnování je libovolný text, kterým můžete popsat Váš dárek.
Tento text je omezen na maximálně 20 znaků.